Etos Kerja yang Kuat Berdasar Nilai-nilai Ibadah

Islam tak pernah melarang umatnya untuk bekerja. Bahkan, bekerja keras justru sangat dianjurkan seperti sabda nabi Muhammad SAW yang berbunyi: “bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok.”

Dalam ungkapan lain dikatakan juga, “Tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah, Memikul kayu lebih mulia dari pada mengemis, Mukmin yang kuat lebih baik dari pada muksmin yang lemah. Allah SWT menyukai mukmin yang kuat bekerja.” Nyatanya kita kebanyakan bersikap dan bertingkah laku justru berlawanan dengan ungkapan-ungkapan tadi. Continue reading