Islam adalah Rahmat Bagi Semesta Alam

Islam adalah rahmat bagi semesta Alam. Islam diturunkan untuk membawa kebaikan, kedamaian dan keselamatan bagi seluruh penduduk bumi.

Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT kepada Muhammad SAW sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Allah menjelaskan dalam Al Quran, bahwasannya barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama tersebut, sebab segala kesempurnaan agama telah ada pada Islam itu sendiri.

Islam adalah agama yang cinta damai dan memberi kebaikan atas segala permasalahan di muka bumi. Islam memberi solusi, Islam memberi perubahan dan kemuliaan atas kehidupan makhluk di muka bumi.

Inilah yang menjadi alasan mengapa Islam adalah rahmat bagi semesta alam. Beberapa fakta yang menjelaskan bahwa Islam adalah rahmat bagi semesta alam adalah sebagai berikut:

1. Manusia diciptakan oleh Allah dimuka bumi salah satunya adalah sebagai khalifah yang memakmurkan bumi. Melalui pengamalan ajaran agama Islam yang benar maka manusia akan bijaksana dalam mengelola bumi, memanfaatkan bumi serta menjadi pemimpin atas bumi dan segala isinya.

Gratis - 4 Buku yang Amazing tentang Panduan Meraih Sukses Islami. DOWNLOAD Sekarang.

Kesalahan dari tingkah laku manusia dalam mengelola bumi dan alam semesta akan berdampak pada bencana yang disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Inilah salah satu ajaran dalam Islam yang jarang dipahami oleh ummat Islam itu sendiri.

2. Islam adalah agama yang cinta damai, mengutamakan keadilan yang berujung pada kesejahteraan. Inilah ajaran agama yang telah ditunaikan oleh Rasulullah dan juga pada masa kekhalifahan, sehingga betul-betul terbukti Islam adalah rahmat bagi semesta alam.

3. Islam menjadi solusi atas segala persoalan makhluk di muka bumi. Islam adalah agama yang komprehensif. Mengatur segala macam permasalahan kehidupan.

Tak ada agama yang sangat detail mengurusi semua permasalahan pemeluknya kecuali Islam. Islam menjadi satu-satunya solusi bagi kehidupan. Barang siapa yang memilih Islam sebagai solusi dalam kehidupan mereka, maka mereka orang-orang yang selamat atas segala bahaya dunia dan bahaya akhirat.

Saat ini opini yang muncul justru sebaliknya. Islam adalah rahmat bagi semesta alam tak lagi disadari oleh para pemeluknya. Hal ini disebabkan oleh kelalaian ummat Islam itu sendiri terhadap ajaran agamanya. Banyak orang Islam yang melupakan dan mengingkari agamanya sendiri.

Mereka memilih cara-cara lain dalam hidup sebagai solusi atas permasalahan dalam kehidupan. Akibatnya bukan hanya mereka tak lagi merasakan Islam sebagai rahmat bagi kehidupan mereka, dampak terburuk adalah kecelakaan bagi manusia itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat.

Jika kita ingin merasakan bahwa Islam adalah rahmat bagi semest a alam, maka tak ada cara lain selain kita belajar lagi dan mengamalkan dengan benar semua ajaran Islam yang diturunkan melalui Muhammad SAW.

9 Ilmu Online Paling Ampuh yang akan Membuatmu Makin Pintar dan Tajir. Pelajari ilmunya disini.